Tjänster

Bolaget ska försörja kommunens Åretrunt bebodda öar i skärgården med sjötransporter.


Mf Ulvön


MF Ulvön
 
Kommunikationer med båt behöver tillgodoses och tryggas för de åretruntboende på
öarna i skärgården samt för turismen och det rörliga friluftslivet.


MF Ulvön


MF Minerva

Svävare: Humlan