Anslagstavla 

P.G.A. Isläget så kör mf Ulvön...

Fr.o.m. måndagen den 26 februari 2018 från Fjären
kl. 06.20 och detta gäller tillsvidare.

Buss avgår från väntkuren vid Handelsboden
kl. 06.00 till Fjären samt bussavgång från
Fjären till Handelsboden på eftermiddagen
efter att mf Ulvön anlänt till Fjären.

----------------------------------------------------------------------

Planerade Extraturer:
Mars 2018

Fredagen den 2:a mars:
Från Köpmanholmen kl. 10.00 till Ulvön.
Från Ulvön kl. 13.45 till Köpmanholmen.

Fredagen den 30:e mars (Långfredag):
Från Ulvön kl. 14.30 till Köpmanholmen.
Från Köpmanholmen kl. 16.00 till Ulvön.

Söndagen den 1:a april (Påskdagen)
Från Ulvön kl. 11.30 till Köpmanholmen.
Från Köpmanholmen kl. 13.00 till Ulvön.

-----------------------------------------------------------

Sjuktransporter och Beredskap.

Örnsköldsviks Hamn & Logistik har fr.o.m. den 24 nov 2017 uppdraget att hålla beredskap och utföra sjuktransporter med sina fartyg då annan transportlösning inte är lämplig.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Faktureringsavgift.

Fr.o.m 1 jan 2018 tillkommer en faktureringsavgift på 50 kr på fakturor understigande 1 000 kr exl. moms.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nya rutiner ang. bilfrakter med mf Ulvön

P.g.a. ansvarsfördelning och försäkring vid ev. skada på fordon så gäller följande:
* Fordonets ägare skall alltid köra ombord, parkera sitt fordon med   parkeringsbromsen åtdragen.
* Fordonets ägare skall alltid köra av fordonet från färjan
vid ankomst.

Med andra ord, bil utan förare tas ej ombord på mf Ulvön.

Med ägare avser vi ägare själv eller av ägare utsedd person som ägaren överlåter ansvaret för fordonet på.
Gäller både privat ägda fordon och företags ägda fordon.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BoardingCard

För att förbättra servicen och garantera plats för resenärerna så har vi infört BoardingCard-system.

Detta innebär att ALLA, även innehavare av årskort, 10-kort och förköpta biljetter ALLTID måste gå till biljettluckan och visa sitt kort eller biljett för att erhålla ett BoardingCard innan ni kliver ombord.

Tänk på att båtarna alltid avgår på utsatt tid - De väntar inte på någon - Så kom i god tid innan avgång.

 ----------------------------------------------------------

Under lågsäsong kan det hända att mf Ulvön lägger till i Fjären, busstransport sker då från/till Ulvöhamn.

-----------------------------------------------------------

Ladda gärna ner turlistan för år 2017 här >>

 

m/f Ulvön trafikerar Örnsköldsviks skärgård året runt