Fjären

Vid Fjären några kilometer från Ulvöhamn sker lastning och lossning av fordon och material etc. samt av/påstigning av passagerare.

Angöringsbryggan i Fjären, Ulvön

Semaforen

Om ni vill att ett fartyg skall lägga till vid bryggan ges signal med semaforen åt det håll som fartyget väntas.

If you want a ship to call the jetty, signal should be given with the semaphore in the direction from where the ship is excepted.