Strängöarna

Strängöarna består av två öar, Västra Strängön och Östra Strängön.

m/f Ulvön trafikerar Strängöarna med skärgårdsbåtarna

På Västra Strängön finns gästbryggor med anslagstavlor och kartor om öarnas historia.

Skärgårdstrafik till Strängöarna med m/f Ulvön

På ön finns en övernattningsstuga för allmänheten för 4 personer på höjden där det tidigare låg en barnkolloni.

Boken om Strängöarna

En promenadväg löper längs hela ön ovanför bebyggelsen. Mitt på ön finns ett utsiktsberg som befolkningen tidigare använde för 

att spana in vädret.

Längs stränderna finns märkliga stenarter, rester från den ballast segelfartygen dumpade under sågverksepoken.

 

Boken om Strängöarna hittar du här>>.

 

På Youtube hittar du filmer från Strängöarna här, här och här.