Viktig information gällande Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd.

Även under lågsäsong är det viktigt att följa råden. Vid storhelger, när det är fler passagerare åker är det viktigt att hålla avstånden och använda munskydd vid trängsel.

Det finns handsprit både på biljettkontoret och båtarna. Förutom den vanliga städningen som alltid utförs har vi uppdaterat städrutinerna. Vi rengör mer frekvent och noga de ytor som människor kommer i kontakt med, exempelvis räcken, kortterminaler och handtag.

Vi har skyltar vid biljettkontoret och ombord på båtarna där passagerarna uppmanas hålla socialt avstånd.