Ulvöbåten M/F Ulvön glider fram inne i Ulvösundet och är på väg att lägga till vid angöringsbryggan i Ulvöhamn.

M/F Ulvön på väg att lägga till vid Ulvöhamn. Här nedan kan du läsa mer om samtliga angöringsbryggor.

Våra angöringsbryggor

Köpmanholmen

Köpmanholmens färjeläge med båtar, biljettkontor, väntkur för påstigande passagerare och parkering.

Från Köpmanholmens färjeläge utgår alla våra turer till Trysunda, Strängön och Ulvön.

Alla våra turer till Strängöarna, Trysunda och Ulvön utgår från Köpmanholmens färjeläge. Här hittar du biljettkontoret där du köper biljetter och betalar ev. frakt. Vid färjeläget finns flera stora parkeringar. Det går att betala med kort, Parkster, EasyPark, ePARK, Flowbird eller Mobill. Zonkoden är 66135. Här finns även sex laddplatser för elbilar, InCharge.

Vid färjeläget finns även en restaurang med bed & breakfast, Kajkanten . Även bussen från Örnsköldsvik stannar här, mer information om busstider hittar du på dintur.se

Bilden visar människor som köar vid färjeläget i Köpmanholmen.

Sommartid kan köerna bli långa ut till skärgården så kom i god tid.

Strängöarna

Färjan M/F Ulvön angör Västra Strängön. På bryggan finns anslagstavla, flaggstång, semafor och soptunnor.

Angöringsbryggan på Västra Strängön

Strängöarna består av två öar, Västra Strängön och Östra Strängön.

På Västra Strängön finns gästbryggor med anslagstavlor och kartor om öarnas historia. En promenadväg löper längs hela ön ovanför bebyggelsen. Mitt på ön finns ett utsiktsberg som befolkningen tidigare använde för att spana in vädret. Du kan också se lämningar efter sågverket som drevs här på ön i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

På Västra Strängön finns en övernattningsstuga för allmänheten för 4 personer. Stugan ligger uppe på höjden där det tidigare låg en barnkoloni.

Angöringsbryggan på Östra Strängön med båtplats och semafor där färjan M/F Ulvön lägger till.

Angöringsbryggan på Östra Strängön

Semafor för att påkalla båtens uppmärksamhet
Om ni vill att färjan lägga till vid någon av bryggorna ges signal med semaforen (signalanordning) åt det håll som fartyget väntas. Användarinformation finns vid kajerna.

Semaforen

Semaforen

Trysunda

Färjan m/f Ulvön på väg att angöra bryggan i Trysunda fiskeläge.

m/f Ulvön angör bryggan mitt i Trysunda fiskeläge.

Trysunda är en av skärgårdens vackraste öar med ett gammalt, väl bevarat fiskeläge som ligger skyddat i en djup vik. Hela ön är ett naturreservat. Björnviken erbjuder en härlig sandstrand och Storviken fascinerar med sin klapperstenstrand.

I hamnen på Trysunda finns bl a gästbrygga, vandrarhem, servicebutik, ett kapell och ett fiskemuseum. Öppet under högsäsong.

Våra båtar angör bryggan som ligger mitt i fiskelägetsamt i Bockviken, som ligger på norra delen av Trysunda. Det är i Bockviken vi lastar/lossar t ex fordon.

Färjan m/f Ulvön har lagt till vid Bockviken, Trysunda. En traktor är på väg att lossas.

Angöringsplats Bockviken på Trysunda.

Bilden visar angöringsbryggan i Bockviken på Trysunda.

Ulvön

Färjan m/f Ulvön är på väg att angöra Ulvöhamn. Vid kajen ligger redan fartyget Minerva.

På Ulvön angör våra båtar Fjären och Ulvöhamn. I Ulvöhamn kan m/f Ulvön och m/f Minerva angöra kajen samtidigt.

Ulvön består av två öar, Norra Ulvön och Södra Ulvön. På Norra Ulvön finns både året runt-boende och sommarboende.

Ulvöhamn ligger på norra ön, väl skyddad i Ulvösundet. I det vackra fiskeläget finns restauranger, hotell, vandrarhem, stuguthyrning, affär och många gamla fina byggnader, såsom Ulvö museum, Ulvö gamla kapell och Lotsstugan uppe på utkiksberget Lotsberget.

På Ulvön angör m/f Ulvön och m/f Minerva två olika hamnar på norra ön; Fjären och Ulvöhamn. Bilar och andra fordon lastas/lossas i Fjären.

Semafor för att påkalla båtens uppmärksamhet

Om ni vill att båten ska lägga till vid Fjären ges ses signal med semaforen (signalanordning) åt det håll som fartyget väntas. Användarinformation finns vid kajen.

Ulvöbåten har precis lagt till vid Fjärens färjeläge på Ulvön. Lastning/lossning av gods pågår och människor är på väg ombord.

I Fjären lastas/lossas fordon och annat större gods till och från Ulvön, förutom att passagerare släpps av och på.