Turlistor skärgårdstrafik

Turlistan gäller med reservation för hinder orsakade av väderleksförhålltanden, is, eller andra oförutsedda omständigheter.

Information om eventuella driftstörningar finns på nyheter och driftinformation.

Turlista

Bussanslutning

För bussanslutning ring DinTur kundcenter på telefonnummer: 0771-100 110

Obs! Övergångar mellan båt och buss kan ej garanteras på grund av trafikförseningar.

Karta över färjetrafiken

M/F Ulvön Karta
M/F Ulvön Turlista

Semafor för att påkalla båtens uppmärksamhet

Semafor (signalanordning) finns vid kajen på Fjären (Ulvön) och Strängöarna. Med Semaforen kan du påkalla båtens uppmärksamhet.

Användarinformation finns på respektive kaj.

Reservation för ändringar i turlistan.

Semaforen

Vinterturlista 1 Januari - 7 Februari 2019 mf Ulvön

M/F Ulvön Turlista

Vinterturlista 8 Februari - 7 April 2019, mf Ulvön

M/F Ulvön Turlista

Vinterturlista 8 April - 19 Maj 2019, mf Ulvön

M/F Ulvön Turlista

Vårturlista 20 Maj - 16 Juni 2019, mf Ulvön

M/F Ulvön Turlista

Sommartidtabell 17 Juni - 18 Augusti 2019 Måndag - Söndag m/f Ulvön, m/f Minerva

Höstturlista 19 Augusti - 15 September 2019, mf Ulvön

M/F Ulvön Turlista

Vinterturlista 16 September - 13 Oktober 2019, mf Ulvön

M/F Ulvön Turlista

Vinterturlista 14 Oktober - 22 December 2019, mf Ulvön

M/F Ulvön Turlista

Vinterturlista 23 December - 31 December 2019, mf Ulvön

M/F Ulvön Turlista