Nyheter och driftinformation

Läs om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

 • MF Ulvön på varv 13-29 maj

  Den 13- 29 maj kommer MF Ulvön att läggas upp på varv för underhåll och service. MF Minerva ersätter under tiden. Under den här perioden kommer vi bara kunna leverera varutransporter. Byggnadsmateriel och annan frakt går inte att skicka. Frågor ring biljettkontoret 0660-223 855

 • BoardingCard

  För att förbättra servicen och garantera plats för resenärerna så har vi infört BoardingCard-system.

  Detta innebär att alla, även innehavare av årskort, 10-kort och förköpta biljetter ALLTID måste gå till biljettluckan och visa sitt kort eller biljett för att erhålla ett BoardingCard innan ni kliver ombord.

  Tänk på att båtarna alltid avgår på utsatt tid - De väntar inte på någon - Så kom i god tid innan avgång.

 • Nya rutiner för bilfrakter med mf Ulvön

  På grund av ansvarsfördelning och försäkring vid eventuell skada på fordon så gäller följande:

  • Fordonets ägare skall alltid köra ombord, parkera sitt fordon med parkeringsbromsen åtdragen.
  • Fordonets ägare skall alltid köra av fordonet från färjan vid ankomst.

  Med andra ord, bil utan förare tas ej ombord på mf Ulvön.

  Med ägare avser vi ägaren själv eller av ägare utsedd person som ägaren överlåter ansvaret för fordonet på. Gäller både privat ägda fordon och företags ägda fordon.

 • Sjuktransporter och Beredskap

  Örnsköldsviks Hamn & Logistik har från och med den 24 november 2017 uppdraget att hålla beredskap och utföra sjuktransporter med sina fartyg då annan transportlösning inte är lämplig.