Nyheter och driftinformation

Läs om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

 • Ny turlista 16/9 till 13/10

  Idag börjar den första vinterturlistan att gälla.

 • Måndag 23/9 till fredag 27/9 ska M/F Ulvön in på varv.

  Minerva ersätter under tiden. Inga biltransporter kan ske och möjligheten att skicka gods är begränsade. Vi kommer samtidigt under veckan att renovera rampen i Fjären.

 • Trysunda fredag 13/9

  Avgångarna kl 08:15 och 15:40 från Köpmanholmen till Trysunda kommer att angöra bryggan i Bockviken och inte Bryggan i Trysunda.

 • Ny turlista 19 aug - 15 sept

  Idag börjar höstturlistan att gälla.

  Vi kör två turer per dag och återgår till att köra med en båt: M/F Ulvön

   

 • Hopslagna turer på eftermiddagen idag 19 juni från Ulvön

  Vi är tyvärr inte klar med underhållet på m/f Ulvön. Vi slår därför ihop turerna från Ulvön kl 15:00 med m/f Minerva och 15:30 med m/f Ulvön.

  m/f Minerva avgår kl 15:30 från Ulvön via Trysunda till Köpmanholmen.

 • Inställda turer med m/f Ulvön

  Den 19 juni är 09.00 turen från Köpmanholmen och 11.30 turen från Ulvön inställda p g a tekniskt underhåll.

 • BoardingCard

  För att förbättra servicen och garantera plats för resenärerna så har vi infört BoardingCard-system.

  Detta innebär att alla, även innehavare av årskort, 10-kort och förköpta biljetter ALLTID måste gå till biljettluckan och visa sitt kort eller biljett för att erhålla ett BoardingCard innan ni kliver ombord.

  Tänk på att båtarna alltid avgår på utsatt tid - De väntar inte på någon - Så kom i god tid innan avgång.

 • Nya rutiner för bilfrakter med m/f Ulvön

  På grund av ansvarsfördelning och försäkring vid eventuell skada på fordon så gäller följande:

  • Fordonets ägare skall alltid köra ombord, parkera sitt fordon med parkeringsbromsen åtdragen.
  • Fordonets ägare skall alltid köra av fordonet från färjan vid ankomst.

  Med andra ord, bil utan förare tas ej ombord på m/f Ulvön.

  Med ägare avser vi ägaren själv eller av ägare utsedd person som ägaren överlåter ansvaret för fordonet på. Gäller både privat ägda fordon och företags ägda fordon.

 • Sjuktransporter och Beredskap

  Örnsköldsviks Hamn & Logistik har från och med den 24 november 2017 uppdraget att hålla beredskap och utföra sjuktransporter med sina fartyg då annan transportlösning inte är lämplig.