Lastning pågår av gods vid kajen i Köpmanholmen. En rullhäck körs ombord på m/f Ulvön.

Allt gods, undantaget handbagage, ska registreras/betalas i biljettluckan vid kajen innan det tas ombord på m/f Ulvön.

Frakt och gods

Vad får jag ta med mig?

Allt gods, undantaget handbagage, ska registreras/betalas i biljettluckan vid kajen. Har du gods att registrera ska du vara på plats vid kajen senast 30 minuter före avfärd.

Det ska klart framgå vem som är avsändare respektive mottagare. Om detta inte blir gjort tas godset ej ombord på m/f Ulvön.

Som handbagage räknas en bag, väska, etc. som du kan bära själv.

Observera att m/f Minerva inte tar någon last/frakt utan här gäller ett handbagage/person. Har du mycket du vill ta med dig måste du åka med m/f Ulvön.

En rullcontainer (häck) vid bryggan i Fjären. Används för frakt av gods.

I en rullcontainer (häck), se bilden, ryms det max 50 kg. Du betalar för lasten i biljettluckan i god tid före avgång.

Åker du med m/f Ulvön går det bra att ta med dig cykel. Registrera/betala för cykeln i biljettluckan och ställ den i facket för avgående gods för passagerare. Personalen tar sedan ombord din cykel.

Vill du ta med dig bil, släpvagn eller annat större fordon måste detta bokas i förväg. Ring till m/f Ulvön och boka tid på telefonnummer 070-651 92 65. Innan bilen, etc. körs ombord måste du checka in och betala i biljettluckan i god tid innan m/f Ulvön avgår.

Brandfarligt gods

Allt brandfarligt gods, såsom t ex bränsledunkar, måste meddelas besättningen eftersom brandfarligt gods lastas på särskild plats på färjan.

Klicka här för att se alla priser.

En cykel körs ombord på m/f Ulvön.

På m/f Ulvön kan du ta med dig cykel. Registrera/betala för cykeln i biljettluckan, personalen tar sedan ombord din cykel.